مناجات
مناجات
خداوندا به تو توکل میکنم که مرا و نیازم را می شناسی و خیرم را خواهانی به تو توکل میکنم که کار ساز و بنده نوازی.
نظرات (1)