نیایش
نیایش
پروردگارا شب تماشای تو آسانتر است،که شب گستره یکرنگی ویگانگی است.
نظرات (0)